ارتباط با ما

https://t.me/idfaculty/                                                                                     کانال تلگرامی دانشکده
 
https://www.instagram.com/idfaculty/                                                  صفحه اینستاگرامی دانشکده
 
 
لینک های ارتباط با صنعت
              
              

كانال سروش:                                                                                   https://sapp.ir/industrialrelations.id

پست الكترونیكی:                                                                                   industrialrelations.id@gmail.com

                                 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.