مقالات اساتید

 
عنوان مقاله سطح برگزاري تاريخ شروع همايش نام و نام خانوادگی
مدارس هوشمند و تجهيزات آموزشي نوين بین المللی داخلی 1395/08/14 احد شاه حسینی
ابراهیم ایمانی
مروری بر رنگ های ساختاری در طبیعت با بررسی نمونه هایی از تورش پراش علمی - ترویجی 1395/08/15 نعیمه انزابی
Nature Inspired Clothing Design Based on Biomimicry بین المللی خارجی 1395/09/30 نعیمه انزابی
اصول مدلسازی با تکنیک لایه گذاری در فرآیند طراحی محصول علمی- تخصصی 1395/06/30 محمدعلی حدادیان
توسعه رویکردهای طراحی در راستای اهداف پایداری بین المللی داخلی 1395/09/23 نعیمه انزابی
information Technology & Sustainability: Understanding the Linkages بین المللی داخلی 1395/09/23 نعیمه انزابی
بررسی اثرات نانو پلاستیک ها در محیط زیست ملی 1395/09/04 نعیمه انزابی
بررسی نقش نانو فنآوری در پایداری زیست محیطی ملی 1395/09/04 نعیمه انزابی
بررسی مدل های جدید توسعه محصولات در طراحی مهندسی ملی 1395/09/04 نعیمه انزابی
Creativity in Artificial Artistic Systems بین المللی داخلی 1395/09/25 نعیمه انزابی
جستاری بر پیوند طراحی صعتی و معماری بین المللی داخلی 1395/09/25 نعیمه انزابی
ارائه الگوریتم چند هدفه تجمع ذرات برای انتخاب پروژه در شرایط عدم قطعیت علمی - پژوهشی 1395/05/06 نرگس ادبی باویل علیا
The Comparision of Personality Traits between Engineering and
Iindustrial Design Students and Discussion
about their Courses Similarities and Differences
ISC 1395/06/30 نرگس ادبی باویل علیا
تأثیر سادگی یا پیچیدگی ظاهر محصولات بر دریافتهای احساسی کاربران بین المللی داخلی 1395/06/09 نرگس ادبی باویل علیا
Assessing Health and Ergonomic Risk in Cabinet Maiking Workshop
By using REBA assessment tool
بین المللی خارجی 1395/06/16 نرگس ادبی باویل علیا
آنالیز فرهنگ مصرف آب در حین استحمام در خانواده های ایرانی
و بررسی راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت
بین المللی داخلی 1395/07/06
نرگس ادبی باویل علیا
 
صفر پورعباس
روش تدریس دروس پروژه ای در رشته طراحی صنعتی و رشته های مشابه ملی 1395/06/04 نرگس ادبی باویل علیا
تاثیر انتخاب مواد بر دریافت های احساسی کاربران از محصولات علمی - پژوهشی 1395/07/01 نرگس ادبی باویل علیا
توجه متمرکز برخود، دیگران و سوگیری قضاوت
در افراد مبتلا به نشانگان اختلال هراس اجتماعی و افراد عادی
علمی - پژوهشی 1395/04/07 مرتضی پورمحمدی
The Design of a Supply Chain with Efficient Manufacturers ISI 1395/02/20 نرگس ادبی باویل علیا
dedigning an efficient supply chain network with uncertain data:
a robust optimization - data envelopment analysis approach
ISI 1395/05/20 نرگس ادبی باویل علیا
Employing Kansei Engineering in Investigating Users‟ and Sellers‟
Emotional Perception of Water Faucets
بین المللی خارجی 1395/05/01
صفر پورعباس
 
احد شاه حسینی
نرگس ادبی باویل علیا
Visual Assessment of Methods of Street Furniture Installation
Using Kansei Engineering
(Case Study: Benches in the Historical-Cultural Area of Tabriz)
scopous 1395/01/22 محمدعلی حدادیان
Formic and Functional Parameters of Interface Designing
for Interaction the Blind with Paintings
ISI 1394/09/25 میثم خداشناس
کارگاه های کوچک تولید آثار هنری چوبی؛ نکات ایمنی و بهداشتی بین المللی خارجی 1395/05/07
نرگس ادبی باویل علیا
 
منصور رضایی
مقایسه تاثیر تکنیک های خلاقیت  نوشتار محور و تکنیک های گفتار محور
در تقویت ایده پردازی دانشجویان طراحی صنعتی ایران
بین المللی داخلی 1394/09/27 میثم خداشناس
طراحی محصولات با رویکرد جنسای دیزاین از منظر پدافند غیر عامل ملی 1394/11/20 محمدعلی حدادیان
توجه به کارکرد پس از مصرف بسته بندی کالاها در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ملی 1394/12/12 محمدعلی حدادیان
نصب مبلمان شهری و نقش آن در هویت بخشی به کالبد شهر ملی 1394/11/13 محمدعلی حدادیان
تاثیر فرهنگ بر تخریبگرایی مبلمان شهری و هویت شهرها ملی 1394/11/13 محمدعلی حدادیان
پالپ مودلینگ روشی برای بازیافت و مدیریت پسماندهای شهری حاصل از بسته بندی کالاها ملی 1394/12/13 محمدعلی حدادیان
شناخت و بکارگیری اصول طراحی پایدار در طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی بین المللی داخلی 1394/09/28 محمدعلی حدادیان
استفاده حداکثری از قابلیتها و کارکردهای بسته بندی
با توجه به شرایط ویژهی محصولات صنایع دستی
بین المللی داخلی 1394/09/28 محمدعلی حدادیان
کاربرد روشهای ایده پردازی خلاقه در نوآوری بسته بندی برای صنایع دستی
(مطالعه موردی زیورآلات نقره)
بین المللی داخلی 1394/09/28 احد شاه حسینی
Development of Artificial Creativity Models بین المللی خارجی 1394/08/12 نعیمه انزابی
بازنگری در منطق تولید محصولات صنعتی بین المللی داخلی 1394/11/10 نعیمه انزابی
بررسی تاثیر مواد در تغییرات فرمی مبلمان بین المللی خارجی 1394/09/10 نعیمه انزابی
صنایع چرم و کفش تبریز: ظرفیت استراتژیک در جهت نوآوری و طراحی فرهنگی بین المللی خارجی 1394/05/05 میثم خداشناس
بررسی تاثیرات توسعه پایدار در تغییر الگوهای طراحی محصول بین المللی خارجی 1393/09/20 نعیمه انزابی
رویکرد اخلاقی به بحث لذت گرایی در هنر از دیدگاه فلاسفه اسلامی ملی 1391/08/03 نعیمه انزابی
طراحی زنجیره تامین با تولیدکنندگان کارا بین المللی داخلی 1394/03/26 نرگس ادبی باویل علیا
الزامات فرمی و عملکردی طراحی واسط جهت تعامل نابینایان با آثار نقاشی بین المللی خارجی 1394/04/30 میثم خداشناس
بررسی تاثیر روش بارش مغزی بر خلاقیت هنرجویان در آموزش تصویرسازی علمی - پژوهشی 1392/06/30 مرتضی پورمحمدی
مبانی هنر و زیبایی‌شناسی از منظر قرآن ملی 1385/12/06 عباسقلی وهابی
روند درک کاربران افوردنس در تعامل با طراحی محصولات ملی 1393/12/27 میثم خداشناس
AN INVESTIGATION INTO THE IMPACTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ON SHIFTING PRODUCT DESIGN PARADIGMS
ISI 1393/11/20 نعیمه انزابی
مدل بومی کارآفرینی نر: تعامل دانشگاه و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط علمی- تخصصی 1393/06/30
میثم خداشناس
 
منصور رضایی
طراحی ارگونومیک و مناسب سازی مبلمان جهت استفاده زنان باردار ملی 1393/07/23 میثم خداشناس
طراحی ارگونومیک وسیله ای جهت انتقال بیماران صدمات ستون فقرات
از اتاق عمل به اتاق بخش   
ملی 1393/07/23 میثم خداشناس
طراحی و مناسب سازی وسیله ی بازی برای کودکان پاراپلژیک تحت رویکرد فراگیر علمی- تخصصی 1392/12/20 میثم خداشناس
لزوم طراحی واسط تعاملی نقاشی برای نابینایان 6-12 سال
به روش ارزیابی سلسله مراتبی
بین المللی داخلی 1393/11/28 میثم خداشناس
کاربرد کلاسترینگ استراتژیک(عملکردگرایانه) در فاز ایده پردازی طراحی محصول
با رویکرد فرهنگ - محور
بین المللی داخلی 1393/12/05
میثم خداشناس
 
منصور رضایی
کسب و کارهای طراحی و تولید مبلمان از طریق تعامل دانشگاه و خوشه های صنعتی ملی 1393/12/20
میثم خداشناس
 
منصور رضایی
خلق ارزش فرهنگی جدید؛ نوآوری پایدار در بسترهای جدید طراحی و تولید محصول ملی 1393/08/04 میثم خداشناس
طراحی محصولات آینده؛ پیش بینی رویکردهای آینده در طراحی صنعتی ملی 1393/11/09 نرگس ادبی باویل علیا
Product Personality: From Analyzing to Applying بین المللی خارجی 1391/06/16
شهاب پورطالبی
 
کاظم پورالوار
تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا علمی - پژوهشی 1393/11/11 بابک امرایی
روش شناسی طراحی براساس دانش بینا متنی: کاربرد نظریه های بینامتنیت
و نقد تکوینی در فرایند طراحی عناصر شهری
ملی 1392/06/20 بابک امرایی
طراحی روشنایی مدولار برای اتاق بیمار در بیمارستان ها با رویکرد بهبود بیماران بین المللی داخلی 1392/09/25 مرتضی پورمحمدی
طراحی روشنایی هوشمند بر پایه ی تعامل طبیعی بین المللی داخلی 1392/09/25 مرتضی پورمحمدی
Spring-based  tactile  array  for  assistive  robotic  surgical applications ISI 1393/04/07 صفر پورعباس
Association of Physical Activity Level and
Socioeconomic Factors Among University Staff
ISC 1393/03/20 منصور رضایی
جایگاه طبیعت در توسعه فرمی محصولات ملی 1392/12/20 نعیمه انزابی
مواد ملهم از طبیعت؛ پتانسیلهایی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ملی 1392/12/20 نرگس ادبی باویل علیا
مدل بومی کارآفرینی دانش بنیان در رشته های هنری با الهام از نظام سنتی استاد - شاگردی بین المللی داخلی 1392/06/22
میثم خداشناس
 
منصور رضایی
ابراهیم ایمانی
تعامل دانشگاه و خوشه های صنعتی در جهت ایجاد کارآفرینی در رشته های هنر نمونه موردی؛
کارگاههای مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ملی 1392/02/25
ابراهیم ایمانی
 
میثم خداشناس
مفصل در مسکن ایرانی، راهکارهائی در جهت ایجاد حریم های فضائی در مسکن معاصر ملی 1391/12/20 میثم خداشناس
روش شناسی طراحی براساس دانش بینامتنی کاربرد نظریه های بینامتنیت و
نقد تکوینی در فرایند طراحی عناصر شهری
ملی 1391/04/01 بابک امرایی
آنالیز فرمی عناصر اصلی سازنده ی هویت بصری شکل محصول داخلی 1391/06/30 میثم خداشناس
تعامل دانشگاه و کارگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ملی 1391/12/14
میثم خداشناس
 
ابراهیم ایمانی
تاثیر طراحی و روش DFMA در بهبود فرآیندهای تولید ملی 1391/02/13 ابراهیم ایمانی
حریم های بینا بینی، از محله تا خانه ایرانی منطقه ای 1391/09/10 میثم خداشناس
سلسله مراتب ورود به خانه ایرانی ضرورتی جهت طراحی ورودی بناهای مسکونی امروز ملی 1391/07/15 میثم خداشناس
ضرورت بهره گیری از فرآیند طراحی بایوفرم در پاسخ به نیازهای احساسی مشتری ملی 1391/03/25 شهاب پورطالبی
بررسی مساله اشراف بصری در بناهای مسکونی حیاط دار سنتی و معاصر ایران ملی 1391/04/20 میثم خداشناس
Eliciting Pattems for Product Personality Design:
A Pedagogical Method for Industrial Design Students
بین المللی خارجی 1391/02/12 شهاب پورطالبی
اقتصاد پسامدرن؛ بررسی تطبیقی تحولات اقتصادی مدرن و پست مدرن داخلی 1389/10/20 بابک امرایی
تحلیل نشانه شناختی طراحی پسامدرن علمی - پژوهشی 1390/03/10 بابک امرایی
کالا- نشانه؛ بررسی پیشنه و مفاهیم ارزش نشانه ای کالا
با مطالعه ارزش نشانه ای آن در صنایع دستی ایران
ملی 1389/10/10 بابک امرایی
آنتروپومتری کودکان؛ پیش نیاز تحقیقاتی طراحی تجهیزات مدارس ملی 1388/09/21 منصور رضایی
طراحی محصولات ملهم از طبیعت: پاسخی به نیازهای حسی-روانی کاربر ملی 1388/09/21 شهاب پورطالبی
ارزیابی شباهتها و تفاوتها در پ‍ژوهشهای معماری و طراحی صنعتی ملی 1388/09/21 شهاب پورطالبی
رویکرد سیستمی به تحقیقات طراحی ملی 1388/09/21 سید علی فارغ
صنایع دستی، آسیب ها  و نوآوری ها ملی 1387/03/19 بابک امرایی
نقد نشانه شناختی طرح آثار فلزی دورة ایلخانی ملی 1387/03/01 بابک امرایی
مطالعه روی انتخاب فولاد هادفیلد ویژه جهت تولید قطعات آستری دستگاههای ساچمه زنی ملی 1381/12/11 علی اکبر آهنی
تبریز، صنعت، محیط زیست ملی 1382/07/10 علی اکبر آهنی
پیاده سازی اصول سیستم های چابک در بیمارستان  ویژه مناطق زلزله زده ملی 1384/02/21 مرتضی پورمحمدی
ابوالفضل توتونچی

تمامی مقالات اساتید دانشکده طراحی اسلامی، در آرشیو دانشکده قابل دسترس می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.