اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : منصور رضایی
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن :
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : احد شاه حسینی
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 0415419703
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : حمیدرضا عمارلو
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297319
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Hamidreza Ammarlou
ایمیل :
نام استاد : سید علی فارغ
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297317
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Dr. Seyed Ali FAREGH
ایمیل :
نام استاد : سعید کاوه
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی : کودکي و دوران تحصيلي دبستان خود را در شهر سريش آباد شهر اجدادي خود گذراندم پس از شرکت در آزمون
مدارس خاص و قبولي در مدرسه نمونه احرار دوره راهنمايي را در شهر قروه و به دور از خانواده سپري کردم و
بعد از اتمام دوره راهنمايي با قبولي در آزمون مدارس خاص توانستم دوره دبيرستان خودم را در مدرسه نمونه
شهيد بهشتي بگذرانم و ديپلم رشته رياضي و فيزيک را از اين مدرسه دريافت کردم.بعد از ورود به دوره پيش دانشگاهي با توجه به علايق خودم در حوزه توليد محصول در رشته مهندسي صنايع وارد
دانشگاه شدم پس از آشنايي ب
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297320
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/saeed kaveh
ایمیل :
نام استاد : یزدان موحدی
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم اعصاب شناختی (گرایش مغز و شناخت)
تلفن : 04135297319
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Yazdan Movahedi
ایمیل :
نام استاد : عباسقلی وهابی
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297319
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.