اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
احد شاه حسینی
نام استاد : احد شاه حسینی
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135419703
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
حمیدرضا عمارلو
نام استاد : حمیدرضا عمارلو
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297319
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Hamidreza Ammarlou
ایمیل :
سید علی فارغ
نام استاد : سید علی فارغ
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135419713
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/Dr. Seyed Ali FAREGH
ایمیل :
سعید کاوه
نام استاد : سعید کاوه
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297316
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/saeed kaveh
ایمیل :
عباسقلی وهابی
نام استاد : عباسقلی وهابی
گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : پروژه طراحی صنعتی1,فرم وفضا,طرح اشیاء درتمدن اسلامی,پروژه طراحی صنعتی 9 ارتباط باکارخانجات
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
تلفن : 04135297319
صفحه اصلی : http://idesign.tabriziau.ac.ir/teacher/abbasgholi vahhabi
ایمیل :