آرشیو آرشیواخبار و مناسبتها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

(6)

ارائه نسخه نهایی پروپوزال

سه شنبه 21 اسفند 1397

کسب مقام سوم دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

(26)

کسب مقام سوم دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در استارت آپ باقلوا و بسته بندی دانشگاه علوم و فنون قزوین

دوشنبه 6 اسفند 1397

ارائه پروپوزال کارشناسی

(15)

دانشجویانی که اسامی آن ها در جدول آمده تا روز یک شنبه 19 اسفند فرصت دارند پروپوزال خود را در 2 موضوع تحویل استاد راهنما نمایند.

شنبه 4 اسفند 1397

برنامه دفاعيه¬های کارشناسی طراحی صنعتی در اسفند ماه 97

(18)

برنامه دفاعيه¬های کارشناسی طراحی صنعتی در اسفند ماه 97

شنبه 4 اسفند 1397

برنامه دفاعيه¬های کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در اسفند 97

(14)

برنامه دفاعيه¬های کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در اسفند 97

سه شنبه 30 بهمن 1397

بیانات در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

(30)

بیانات در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

يکشنبه 28 بهمن 1397

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

(7)

تحویل برگه ارزیابی کارآموزی

شنبه 27 بهمن 1397

دانشجویانی که اسامی آن ها در جدول ذیل آمده تا روز دوشنبه 29 بهمن نسبت به تحویل پروپوزال خود ( 2 نسخه) اقدام کنند.

(6)

دانشجویانی که اسامی آن ها در جدول ذیل آمده تا روز دوشنبه 29 بهمن نسبت به تحویل پروپوزال خود ( 2 نسخه) اقدام کنند.

چهارشنبه 24 بهمن 1397

دانشجویان ذیل در خصوص انتخاب واحد خود تا روز پنج شنبه 18 بهمن به دفتر دانشکده مراجعه نمایند.

(12)

امین جوان-
امیر حسین یوسفی-
علی رجبی-
پرنیان پارسا طبع-
محمدرضا شعبانلو-
یونس تقی زاده-
حسین مویی زاده-
محدثه سلیمیان-
سجاد هواخواه-

دوشنبه 15 بهمن 1397

کسب جایزه طلایی آیدیران توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده طراحی اسلامی آقای عباس سلیمی

(32)

کسب جایزه طلایی آیدیران توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده طراحی اسلامی آقای عباس سلیمی در مسابقات ملی طراحی صنعتی ایران در بخش طراحی حمل و نقل

دوشنبه 8 بهمن 1397

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.