آرشیو آرشیوسمینارها و کارگاههای آموزشی

ورکشاپ واقعیت دیزاین در ایران " صنعت ، کارفرما، طراح"

(218)

ورکشاپ واقعیت دیزاین در ایران " صنعت ، کارفرما، طراح"

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397

سی و دومین جلسه DTM با موضوع «کاربرد اندیشه های کارل گوستاو یونگ در طراحی»

(317)

سی و دومین جلسه DTM با موضوع «کاربرد اندیشه های کارل گوستاو یونگ در طراحی» با سخنرانی دکتر فرنام

دوشنبه 25 دي 1396

مهندسی کانسی با سخنرانی دکتر ناصر کلینی

(411)

رهیافتهای پیشگام درعلم طراحی Pioneering Approaches in Design Science

جمعه 15 دي 1396

ورکشاپ آماده سازی شرکت در مسابقه A Design Award - جلسه دوم

(384)

ورکشاپ آماده سازی شرکت در مسابقه A Design Award

چهارشنبه 29 آذر 1396

وركشاپ آشنايي با روند مسابقات ملي آيديران. با حضور دكتر عابديني مسئول و بنيانگذار مسابقات ملي آيديران

(219)

وركشاپ آشنايي با روند مسابقات ملي آيديران با حضور دكتر عابديني مسئول و بنيانگذار مسابقات ملي آيديران

چهارشنبه 29 آذر 1396

ورکشاپ آماده سازی شرکت در مسابقه A Design Award - جلسه اول

(168)

ورکشاپ آماده سازی شرکت در مسابقه A Design Award

چهارشنبه 29 آذر 1396

ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) - جلسه دوم

(266)

ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) با محوریت Context free art

چهارشنبه 22 آذر 1396

سی و یکمین جلسه DTM با موضوع جایگاه طراحی صنعتی در ایجاد کسب و کار دانش بنیان

(107)

سی و یکمین جلسه از مجموعه سخنرانی های دی تی ام با موضوع جایگاه طراحی صنعتی در ایجاد کسب و کار دانش بنیان

يکشنبه 12 آذر 1396

ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) - جلسه اول

(220)

ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) با همکاری آکادمی دیزاین آرنا

چهارشنبه 8 آذر 1396

سی امین جلسه DTM با موضوع مدلوژی با رویکرد slow fashion

(191)

سی امین جلسه DTM با موضوع مدلوژی با رویکرد slow fashion با ارائه خانم دکتر آرزو نصیری

سه شنبه 7 آذر 1396

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.