لینکهای سمت راست

تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397
کد 114

دانشجویان ذیل در خصوص انتخاب واحد خود تا روز پنج شنبه 18 بهمن به دفتر دانشکده مراجعه نمایند.

امین جوان- امیر حسین یوسفی- علی رجبی- پرنیان پارسا طبع- محمدرضا شعبانلو- یونس تقی زاده- حسین مویی زاده- محدثه سلیمیان- سجاد هواخواه-
  • امین جوان
  • امیر حسین یوسفی
  • علی رجبی
  • پرنیان پارسا طبع
  • محمدرضا شعبانلو
  • یونس تقی زاده
  • حسین مویی زاده
  • محدثه سلیمیان
  • سجاد هواخواه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.