لینکهای سمت راست

تاریخ : سه شنبه 27 فروردين 1398
کد 125

تحویل گزارش پیشرفت تحصیلی

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 96 توجه داشته باشند تا روز پنج شنبه مورخ 98/02/05 فرصت دارند گزارش پیشرفت تحصیلی خود را تحویل اساتید راهنما ( اول و دوم) نمایند. بدیهی است عواقب عدم تحویل گزارش بر عهده خود دانشجو خواهد بود
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 96 توجه داشته باشند تا روز پنج شنبه مورخ 98/02/05 فرصت دارند گزارش پیشرفت تحصیلی خود را تحویل اساتید راهنما ( اول و دوم) نمایند. بدیهی است  عواقب عدم تحویل گزارش بر عهده خود دانشجو خواهد بود

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.