لینکهای سمت راست

تاریخ : سه شنبه 5 آذر 1398
کد 143

حضور در جلسه پیش دفاع

دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود را در اسفند ماه دارند می بایستی جهت حضور در جلسه پیش دفاع تا روز یک شنبه 17 آذر فرم درخواست تشکیل جلسه پیش دفاع ارشد را تحویل نمایند. دانشجویانی که تیر ماه در جلسه پیش دفاع حضور داشته اند مستثنی می باشند.
دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود را در اسفند ماه دارند می بایستی جهت حضور در جلسه پیش دفاع تا روز یک شنبه 17 آذر فرم درخواست تشکیل جلسه پیش دفاع ارشد را تحویل نمایند. دانشجویانی که تیر ماه در جلسه پیش دفاع حضور داشته اند مستثنی می باشند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.