لینکهای سمت راست

تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1399
کد 150

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه پیش دفاع
دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ماه را دارند می بایستی جهت حضور در جلسه پیش دفاع تا روز شنبه 21 تیر فرم درخواست تشکیل جلسه پیش دفاع ارشد (قابل دریافت از وب سایت دانشکده) را تحویل نمایند. زمان برگزاری جلسه پیش دفاع روز دوشنبه 23 تیر ساعت 14 خواهد بود.