لینکهای سمت راست

تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد 1399
کد 158

عرضه طرح جدید سیستم روشنایی آقای محمد مهدی رنجبر در نمایشگاه بین المللی تبریز

طرح جدید سیستم روشنایی برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی آقای محمد مهدی رنجبر دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی درراستای ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری کارخانه لوستر سازی زمانی در قالب پروژه ارتباط با کارخانجات زیر نظر استاد راهنما آقای عباس وهابی درترم جاری طراحی و در نمایشگاه بین المللی تبریز عرضه شد.


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.