لینکهای سمت راست

تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395
کد 21

کالبدشکافی محصولات

با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان طراحی صنعتی با مواد و مکانیزمهای بکار رفته در محصولات، تعدادی از محصولات اسقاط شده از انبار دانشگاه دریافت و در صحن دانشکده طراحی اسلامی با حضور دانشجویان طراحی صنعتی کالبدشکافی (دمونتاژ) گردید.
با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان طراحی صنعتی با مواد و مکانیزمهای بکار رفته در محصولات، تعدادی از محصولات اسقاط شده از انبار دانشگاه دریافت و در صحن دانشکده طراحی اسلامی با حضور دانشجویان طراحی صنعتی کالبدشکافی (دمونتاژ) گردید. دانشجویان در این جلسات ضمن بحث روی اجزاء ماشین مورد استفاده در محصولات مختلف با فاکتورهای طراحی آنها از نزدیک آشنا گردیدند. مدلهای انفجاری این محصولات نیز بصورت تابلوهایی جهت نصب در دانشکده آماده سازی گردید.
 تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.