لینکهای سمت راست

تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395
کد 23

کاربردهای روان شناسی در طراحی

این سمینار با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان طراحی صنعتی با علوم شناختی و کاربردهای روانشناسی در طراحی صنعتی این سمینار با سخنرانی دکتر یزدان موحدی برگزار گردید.
این سمینار با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان طراحی صنعتی با علوم شناختی و کاربردهای روانشناسی در طراحی صنعتی این سمینار با سخنرانی دکتر یزدان موحدی برگزار گردید. در این سخنرانی مباحثی از قبیل طراحی احساسگرا، گشتالت محصولات و اصلاح رفتار کاربران با استفاده از طراحی مورد توجه و معرفی قرار گرفت.
 
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.