لینکهای سمت راست

تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395
کد 25

طراحی ترغیبی

در این سمینار که بر اساس ورکشاپ برگزار شده توسط دکتر پورمحمدی در دانشگاه تهران انجام گرفت، بحث القاء رفتار در کاربران محصولات از طریق طراحی ترغیبی یا طراحی رفتار ساز مورد آموزش قرار گرفت.
در این سمینار که بر اساس ورکشاپ برگزار شده توسط دکتر پورمحمدی در دانشگاه تهران انجام گرفت، بحث القاء رفتار در کاربران محصولات از طریق طراحی ترغیبی یا طراحی رفتار ساز مورد آموزش قرار گرفت. طراحی ترغیبی یکی از روشهای رویکرد طراحی رفتارگرا است که می کوشد تا با تکنیکهای مختلف روانشناسانه کاربران را نسبت به نمایش رفتارهای خاص تشویق و ترغیب نماید.
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.