لینکهای سمت راست

تاریخ : يکشنبه 27 فروردين 1396
کد 38

طرح ها در مغز

جلسه DTM با موضوع «طرح ها در مغز»، با ارائه دکتر سعیدی با حضور 35 نفر از دانشجویان در دانشکده طراحی اسلامی برگزار شد.
جلسه  DTM با موضوع «طرح ها در مغز»، روز پنجشنبه 24 فروردین 1396 با ارائه دکتر سعیدی با حضور 35 نفر از دانشجویان در دانشکده طراحی اسلامی برگزار شد.

فایل ارائه دکتر سعیدی