لینکهای سمت راست

تاریخ : پنجشنبه 2 شهريور 1396
کد 47

بازديد از كارخانه سينا حمد آريا

بازديد از كارخانه سينا حمد آريا توليد كننده برتر تختهاي بيمارستاني در كشور
بازديد اعضاء دانشكده طراحي اسلامي از كارخانه سينا حمد آريا توليد كننده برتر تختهاي بيمارستاني در كشور
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.