تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1396
کد 51

قابل توجه دانشجویان

تصویب عنوان پایان نامه
دانشجویان کارشناسی که پروژه نهایی را در ترم جاری اخذ کرده اند و عنوان پایان نامه را مصوب نکرده اند تا 29 مهرماه فرصت دارند پروپوزال خود را در یک یا دو موضوع طبق نظر استاد راهنما تحویل نمایند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297320-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.