تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396
کد 61

ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) - جلسه دوم

ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) با محوریت Context free art
جلسه دوم ورکشاپ مبانی طراحی زایشی (Generative Design) با محوریت Context free art با ارائه دکتر مرتضی پورمحمدی و با همکاری آکادمی دیزاین آرنا با حضور دانشجویان، در دانشکده طراحی اسلامی برگزار گردید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297320-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.