تاریخ : يکشنبه 28 مرداد 1397
کد 89

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

ارائه پروپوزال

دانشجویان ذیل تا روز شنبه مورخ 3 شهریور فرصت دارند پروپوزال خود را تحویل نمایند در غیر این صورت امکان انتخاب واحد ترم سوم را ندارند. ------- فریده بهشتی-مهدی رحمن پور-احسان چراغی-ولی محبی-هانیه خاکشور-ربابه قربانی-ستایش انصاری
دانشجویان ذیل تا روز شنبه مورخ 3 شهریور فرصت دارند پروپوزال خود را تحویل نمایند در غیر این صورت امکان انتخاب واحد ترم سوم را ندارند.

فریده بهشتی-مهدی رحمن پور-احسان چراغی-ولی محبی-هانیه خاکشور-ربابه قربانی-ستایش انصاری

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.