تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397
کد 90

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

تحویل مدارک جهت دفاع از پروژه نهایی

دانشجویان محترم تا روز چهارشنبه 7 شهریور فرصت دارند مدارک مورد نظر را تحویل نمایند و تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.
دانشجویان محترم تا روز چهارشنبه 7 شهریور فرصت دارند مدارک مورد نظر را تحویل نمایند و تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.