تاریخ : يکشنبه 11 شهريور 1397
کد 91

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

زمان ونحوه برگزاری جلسه دفاع از پروژه نهایی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.