تاریخ : سه شنبه 13 شهريور 1397
کد 92

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو در حذف و اضافه حضوری فقط 3 درس را می تواند اخذ یا حذف نماید . لذا حتما برای انتخاب واحد اینترنتی اقدام نمائید.
طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو در حذف و اضافه حضوری فقط 3 درس را می تواند اخذ یا حذف نماید . لذا حتما برای انتخاب واحد اینترنتی اقدام نمائید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.