آمار دانشجویان و دانش آموختگان

 

 
دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیلان رشته طراحی صنعتی

مقطع کارشناسی

 
ردیف سال ورود تعداد کل تعداددانشجویان خانم تعداد دانشجویان آقا
1 1381 39 20 19
2 1382 31 18 13
3 1383 31 17 14
4 1384 26 17 9
5 1385 37 18 19
6 1386 43 26 17
7 1387 49 28 21
8 1388 49 26 23
9 1389 32 15 17
10 1390 46 21 25
11 1391 30 15 15
12 1392 44 22 22
13 1393 40 22 18
14 1394 42 22 20
15 1395 45 23 22
جمع : 584 310 274

 

 

 

 

 

 
مقطع کارشناسی ارشد
 

ردیف سال ورود تعداد کل تعداد دانشجویان خانم تعداد دانشجویان آقا
1 1384 7 5 2
2 1385 9 4 5
3 1386 6 3 3
4 1387 4 2 2
5 1388 11 8 3
6 1389 13 4 9
7 1390 16 7 9
8 1391 8 5 3
9 1392 7 2 5
10 1393 11 3 8
11 1394 14 2 12
12 1395 15 7 8
جمع : 121 52 69
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297320-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.