اعضای کمک آموزشی

 


مسئول کارگاههای فلز
کامپوزيت ومدلسازی
سید مصطفی ابراهیم صلبیان

تلفن: 04135297234
دورنگار: 04135412140
رایانامه:  judoyaali@gmail.com
..........................................................


مسئول کارگاههای چوب و رنگ
لابراتوار آکوستیک و ارتعاشات
مهدی یاوری

تلفن: 04135297295
دورنگار: 04135412140
رایانامه: m_karamjavan@yahoo.com
..........................................................


مسئول آزمایـشگاههای دانشکده
امیر پرنیان

تلفن: 04135297578
دورنگار: 04135412140
رایانامه: a.parnian@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.