لینکهای سمت راست

تاریخ : دوشنبه 23 خرداد 1401
کد 222

تمدید سنوات

قابل توجه دانشجویانی که برای ترم بعدی (نیمسال اول 402-401) می بایستی تمدید سنوات بکنند.
دانشجویانی که برای ترم بعدی (نیمسال اول 402-401) می بایستی تمدید سنوات بکنند. حتما حداکثر تا آخر مرداد اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام ، زمان انتخاب واحد، سامانه در دسترستان نخواهد بود که انتخاب واحد کنید و با توجه به اینکه فرایند انتخاب واحد و حذف و اضافه کوتاه می باشد.عواقب احتمالی بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
کارشناسی : ترم 9 و 10
سامانه سادا مکاتبات اداری فرم های درخواست درخواست مجوز ادامه تحصيل
کارشناسی ارشد : ترم 5 و 6
سامانه سادا مکاتبات اداری فرم های درخواست درخواست مجوز ادامه تحصيل
تذکر : بعد از ثبت درخواست حتما به مکاتبات اداری ( کارتابل نامه) مراجعه کنید و از قسمت ارجاع ها ، هم از ارسال درخواست مطمئن شوید و هم پیگیر مراحل بعدی تا به نتیجه رسیدن تمدید سنوات باشید.
 
کارشناسی : ترم 11 به بعد : کمیسیون بررسی موارد خاص
کارشناسی ارشد : ترم 7 به بعد : کمیسیون بررسی موارد خاص
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.