لینکهای سمت راست

تاریخ : شنبه 19 شهريور 1401
کد 239

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

انتخاب واحد
دانشجویان کارشناسی توجه داشته باشند انتخاب واحد طبق تقویم آموزشی دانشگاه، 21 و 22 شهریور می باشد:
  • انتخاب واحد بر اساس دروس ارائه شده به گروه و ورودی خودتان می باشد و درخواست انتخاب واحد از ترم های دیگر فقط روزهای 29 و 30 شهریور با لحاظ محدودیت ها (از طریق فرم حذف و اضافه در سامانه دانشجویی) قابل بررسی است.
  • دانشجویان ترم 5 ( ورودی 99 برادران)، به علت جابه جایی ترمی درس فرآیند طراحی صنعتی و اعمال پیش نیازی این درس برای دروس پروژه 1 و پروژه 2 ، امکان انتخاب واحد درس های پروژه 1 و پروژه 2 را در روزهای 21 و 22 شهریور نخواهند داشت و باید در روزهای 29 و 30 شهریور از طریق فرم حذف و اضافه در سامانه دانشجویی درخواست نمایند تا دروس پروژه 1 و پروژه 2 برایشان اخذ شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.