چشم انداز پژوهشی

چشم انداز پژوهشی دانشکده طراحی
کلیات چشم انداز پژوهشی دانشکده طراحی که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و رسالت پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز تدوین شده است. با توجه به اهداف توسعه ای و ظرفیتهای موجود در دانشکده طراحی ، در محورهای تدوین شده، بر تقویت الگوی زندگی ایرانی-اسلامی و حمایت از تولید سرمایه و کار ایرانی و لزوم انجام پژوهشهای کاربردی و کارآفرین تاکید گردیده است.
 1. محورهای پژوهشی
طراحی اسلامی-ایرانی با تاکید بر نیازهای بومی و الگوی زندگی ایرانی-اسلامی
 • مطالعات تطبیقی در روش شناسی ،گونه شناسی، زمینه گرایانه و تاریخی فرم محصول ، نظریه های طراحی و
 • شناخت طراحی، روشها و ابزارهای خلاقیت در فرآیند طراحی
 • توسعه روشها و ابزارهای طراحی مشارکتی و طراحی اجتماعی
 • مطالعات نظری و علمی روی نشانه شناسی و معناشناسی و نقد آثار طراحی
 • مطالعات تطبیقی اسناد بالادستی نظام با نقش اجتماعی و اقتصادی طراحی صنعتی در ایران
 • طراحی پایدار با تاکید بر مدیریت و افزایش بهره وری منابع طبیعی، مسائل زیست محیطی و فرهنگ محور
 • طراحی خدمات و برنامه ریزی سیستم
 • طراحی محصول و هویت ملّی و فرهنگی
 • تدوین و تطبیق اصول و نظریه های موجود در فلسفه طراحی
 • تحقیقات در زمینه مدیریت طراحیو طراحی استراتژیک
 • کارآفرینی در طراحی صنعتی و ارتباط با صنعت
 • طراحی برای رفتار ، اتنوگرافی، آموزش و کمک آموزشی و سر گرمی
 • طراحی کاربر محور و کاربر پژوهی
 
شناخت طراحی و خلاقیت با تاکید بر طراحی رفتارگرا و آموزش طراحی
 • مولفه های شناختی طراحی و راهکارهای افزایش خلاقیت
 • مطالعات شناختی و کاربرد الکتروانسفالوگرافی در زمینه های رفتارشناسی مشتری، سلیقه کاربر، نورومارکتینگ و برندینگ
 • کاربردهای علوم شناختی و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری آن در طراحی محصول با رویکردهای طراحی تعاملی، رفتارگرا، رفتار پایدار، نشانه شناختی، تجربه کاریر، احساسگرا و رابطهای کاربری
طراحی در رابطه با صنایع داخلی و  بومی سازی تکنولوژیهای نوین
 • طراحی، تحلیل و توسعه تکنولوژیک سیستمها، ماشین آلات و محصولات با تکیه بر توسعه دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی و بومی سازی تکنولوژی
 • تحقیقات در زمینه توانبخشی، ارگونومی، طراحی سلامت و کارآیی محصولات
 • کاربرد نرم افزارها و تکنولوژیهای طراحی دیجیتال، هوشمند، الکتروانسفالوگرافی و دانش بنیان

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.