بولتن پژوهشی دانشگاه

طرح های پژوهشی دانشکده
1)
عنوان طرح: بررسی ارگونومیکی ایستگاه­های کاری پرستاری و تعیین آسیب­های جسمی در بیمارستان­های امام(ره) ، شهداء و الزهراء تبریز

تاریخ شروع: 1383/12/20            نوع طرح: کاربردی                      گروه آموزشی: طراحی صنعتی
تاریخ پایان: 1385/03/01             وضعیت طرح: تمام شده            داخلی/خارجی: داخلی

                                                                                                       نام و نام خانوادگی        سمت در طرح
                                                                                                       منصور رضایی                مجری
                                                                                                       فاطمه گلفرشچی           همکار اصلی
                                                                                                       عباسقلی وهابی             همکار اصلی
                                                                                                        حسین میرزایی              همکار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)
عنوان طرح: ارزیابی درونی گروه طراحی صنعتی

تاریخ شروع: 1385/03/02            نوع طرح: کاربردی                     گروه آموزشی: طراحی صنعتی
تاریخ پایان: 1385/10/02             وضعیت طرح: تمام شده           داخلی/خارجی: خارجی

                                                                                                       نام و نام خانوادگی        سمت در طرح
                                                                                                       فاطمه گلفرشچی           مجری
                                                                                                       منصور رضایی                همکار اصلی
                                                                                                       عباسقلی وهابی             همکار اصلی
                                                                                                        علی اکبر آهنی              همکار اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)
عنوان طرح: طراحی و راه اندازی پایگاه آموزش الکترونیک دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تاریخ شروع: 1386/11/15            نوع طرح: کاربردی                       گروه آموزشی: طراحی صنعتی
تاریخ پایان: 1387/04/15             وضعیت طرح: در حال اجرا          داخلی/خارجی: داخلی

                                                                                                       نام و نام خانوادگی        سمت در طرح
                                                                                                       شهاب پورطالبی              مجری
                                                                                                       محمد جوادپور                 همکار اصلی
                                                                                                       مرتضی پورمحمدی        همکار اصلی
                                                                                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)
عنوان طرح: فراگرد طراحی محصول به کمک هوش مصنوعی

تاریخ شروع: 1387/04/01            نوع طرح: توسعه ای                      گروه آموزشی: طراحی صنعتی
تاریخ پایان: 1388/04/30             وضعیت طرح: در حال اجرا          داخلی/خارجی: خارجی

                                                                                                       نام و نام خانوادگی        سمت در طرح
                                                                                                       شهاب پورطالبی              مجری
                                                                                                       داود چیت چیان              همکار اصلی
                                                                                                       عباسقلی وهابی              همکار اصلی
                                                                                                       محمدتقی پیربابایی       همکار اصلی
                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


5)
عنوان طرح: بررسی نظریه سیستم ها و کاربرد آن در مدیریت طراحی

تاریخ شروع: ------------            نوع طرح: --------                   گروه آموزشی: طراحی صنعتی
تاریخ پایان:  ------------             وضعیت طرح: ---------       داخلی/خارجی: داخلی

                                                                                                       نام و نام خانوادگی        سمت در طرح
                                                                                                       سید علی فارغ                مجری
                                                                                                       مازیار آصفی                    همکار اصلی
                                                                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.