لینکهای سمت راست

تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1400
کد 202

ارسال مدارک

داوطلبان حائز شرایط شرکت در مرحله دوم آزمون پذیرش دکتری طراحی صنعتی توجه داشته باشند آخرین مهلت ارسال مدارک تا مورخ 20 خرداد می باشد و حتما طبق راهنمای ارائه شده ارسال نمائید. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد
.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.