اساتید

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مربی
طراحی صنعتی
نرگس ادبی
مربی
04135297318
طراحی صنعتی
بابک امرائی
استادیار
04135419701
طراحی صنعتی
نعیمه انزابی
مربی
طراحی صنعتی
ابراهیم ایمانی
مربی
04135297317
طراحی صنعتی
سجاد پاکزاد
استادیار
04135297316
ساخت و تولید
سیامک پدرام مهر
استادیار
مکانیک
استادیار
طراحی صنعتی
میثم خداشناس
استادیار
04135419703
طراحی صنعتی
احد شاه حسینی
استادیار
04135419703
طراحی صنعتی
حمیدرضا عمارلو
مربی
04135297319
طراحی صنعتی
سید علی فارغ
استادیار
04135419713
طراحی صنعتی
سعید کاوه
مربی
04135297316
طراحی صنعتی
عباسقلی وهابی
مربی
04135297319
طراحی صنعتی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.