اعضای کمک آموزشی

 


مسئول کارگاههای فلز
کامپوزيت - مدلسازی
و لابراتوار آکوستیک و ارتعاشات
سید مصطفی ابراهیم صلبیان

تلفن: 04135297234
دورنگار: 04135412140
رایانامه:  industrialrelations.id@gmail.com
..........................................................


مسئول کارگاههای چوب و رنگ


تلفن: 
دورنگار:
رایانامه: 
..........................................................


مسئول آزمایـشگاههای دانشکده
احد زارع

تلفن: 04135297578
دورنگار: 04135412140
رایانامه:

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.